Vergoedingen

Een borstprothese of deelprothese valt in de wettelijke basisverzekering en zal volledig vergoedt worden door de zorgverzekeraar. Hoe vaak u recht heeft op een nieuwe prothese, is per zorgverzekeraar verschillend, maar ligt gemiddeld op eens in de twee jaar.

Mocht u voor, deze periode om is, een nieuwe prothese nodig hebben omdat de oude niet meer past door bijvoorbeeld gewichtsveranderingen, wordt door de meeste zorgverzekeraars eerder al een nieuwe prothese vergoed.

Houdt u bij aanschaf van een prothese rekening met uw eigen bijdrage. De eerste €350 euro aan zorgkosten per jaar zijn voor eigen rekening, hier valt ook de prothese onder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met onze praktijk.

De aanschaf van prothese lingerie, kleding en zwemkleding valt doorgaans niet onder de zorgverzekering.

Garantie

We gaan er natuurlijk vanuit dat alle protheses helemaal in orde zijn, maar het kan gebeuren dat een prothese stuk gaat. Wanneer dit een fabrieksfout betreft, valt dit uiteraard onder de garantie. Neemt u dan contact op met onze praktijk.

Klachtenregeling

Wij doen ons best u naar tevredenheid tot dienst te zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent over de dienst verlening of het uiteindelijke product. Schroom dan niet contact met ons op te nemen zodat we er samen uit kunnen komen.

Mocht inmenging van derden toch gewenst zijn is er de mogelijkheid bemiddeling aan te vragen bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (www.huidtherapie.nl), of een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org)