Vergoedingen

Een borstprothese of deelprothese valt in de wettelijke basisverzekering en zal volledig vergoedt worden door de zorgverzekeraar. Hoe vaak u recht heeft op een nieuwe prothese, is per zorgverzekeraar verschillend, maar ligt gemiddeld op eens in de twee jaar.

Mocht u voor, deze periode om is, een nieuwe prothese nodig hebben omdat de oude niet meer past door bijvoorbeeld gewichtsveranderingen, wordt door de meeste zorgverzekeraars eerder al een nieuwe prothese vergoed.

Houdt u bij aanschaf van een prothese rekening met uw wettelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met onze praktijk.

De aanschaf van prothese lingerie, kleding en zwemkleding valt doorgaans niet onder de zorgverzekering.

Garantie

We gaan er natuurlijk vanuit dat alle protheses helemaal in orde zijn, maar het kan gebeuren dat een prothese stuk gaat. Wanneer dit een fabrieksfout betreft, valt dit uiteraard onder de garantie. Neemt u dan contact op met onze praktijk.

Klachtenregeling

Wij doen ons best u naar tevredenheid tot dienst te zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of het uiteindelijke product. Schroom dan niet contact met ons op te nemen zodat we er samen uit kunnen komen.

Mocht desondanks inmenging van derden toch gewenst zijn, kunt u online uw klacht melden op www.erisietsmisgegaan.nl  of een brief richten aan Erisietsmisgegaan, Postbus 3034, 3760 DA Soest.

 

 

logo er is iets mis gegaan.png

 

Ook is het mogelijk bemiddeling aan te vragen bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (www.huidtherapie.nl), of een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org)